Toplovaljana žica

Pažljivo birajući ulazne materijale za topljenje u čelik, te daljnjim valjanjem, naša žica u koturu zadovoljava visoke standarde kvaliteta u daljnjoj preradi za upotrebu: izrada armaturnih mreža, hladno izvlačenje, orebravanje žice, galvaniziranje žice, kaljenje, žica za elektrodu, čelična vuna, opruge za namještaj i madrace, žica za vinograde, proizvodnja eksera, vijaka, držača, ograda, lanaca i ostalih čeličnih proizvoda.