Nus proizvodi

ArcelorMittal REACH OR je podnio 30.11.2010 registarski dosije Evropskoj Agenciji za hemijska svojstva proizvoda (ECHA), na zahtjev ArcelorMittal Zenica, za slijedeće substance:

Substanca Registarski broj
Troska, obojeni metali, visoka peć (65996-69-2 / 266-002-0) 01-2119487456-25-****
Katran, ugalj, visoka temperatura (65996-89-6 / 266-024-0) 01-2119511615-46-****
Amonijum sulfat (7783-20-2 / 231-894-1) 01-2119455044-46-****

Granulirana troska visoke peći dobija se brzim hlađenjem stopljene troske pogodnog sastava pošto je dobijena topljenjem gvozdene rude u visokoj peći, sadrži najmanje dvije trećine masene staklaste troske I posjeduje hidrauličke osobine kada je na odgovarajući način aktivirana.
Zbirni sadržaj kalcijum oksida (CaO), magnezijum-oksida (MgO) I silicijum-dioksida (SiO2) granulirane troske visoke peći mora da iznosi najmanje dvije trećine mase. Ostatak sadrži aluminijum oksid (Al2O3) zajedno sa malim količinama drugih jedinjenja.
Odnos mase (CaO+MgO)/(SiO2) mora da bude veći od 1,0.
Hemijski sastav troske visoke peći proizvedene u pogonu visoke peći AM Zenica kako slijedi:

Sirovi katran jeste nus-produkt procesa koksovanja koji se koristi kao izvor velikog broja hemijskih spojeva, uključujući kreozot, ugljena smola i hemijska ulja. Proces koksovanja predstavlja zagrijavanje uglja u koksnim pećima kako bi se uklonile isparljive materije iz uglja. Ugljeni katran se dobija iz plinova koji nastaju tokom procesa koksovanja. Ovaj nus-produkt se može koristiti u nekoliko grana industrije poput:
– Industrija aluminija i čelika; građevina
– Industrija plastike i boja
– Industrija prerade drva i crne metalurgije

Nus-produkt koksnih peći, amonijum-sulfat, se dobija reakcijom amonijaka iz otpadnih plinova iz koksnih peći sa sumpornom kiselinom. Amonijum-sulfat je anorganska sol za različite komercijalne svrhe. Primarna upotreba amonijum-sulfata jeste kao gnojivo za alkalna tla. U tlu se oslobađa amonijev ion i formira malu količinu kiseline, snižavajući pH ravnotežu tla, i time doprinosi stvaranju dušika ključnog za rast biljaka.