Historija proizvodnje čelika

Bogata historija željezare u Zenici duga je više od 120 godina, još od 1892. godine kada ju je osnovala grupa industrijalaca iz Austrije. Pored milenijske tradicije proizvodnje čelika u ovoj regiji, ova lokacija je izabrana zbog prirodnih resursa, bogatih nalazišta energetskog uglja i dobro povezanih putnih pravaca u dolini rijeke Bosne. Na samom početku poslovanja, bila je u središtu prvog velikog industrijskog vala koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu. Povećanje kapitala i profita omogućili su modernizaciju pogona koji su u dugoj historiji željezare remontovani i unaprijeđeni u nekoliko važnih faza.